Bilete

Bilete

Satelittfoto av Kallandsklubben – høg oppløysing
Utfylling grupo Satelittbilete 2020

Det er litt vanskeleg å hevde at det ikkje dreiar seg om utfylling i sjø her.

Grupo. Utfylling i sjø og flytebrygge.
Grupo under ryddeprosessen.
Verpen 198?. Ut frå båtar og motorar så er det naturleg å tru at dette er frå 1970- eller 1980-talet.
Flyfoto Verpen 2011 (Geodata)
Sjoarleite 1961 (norgeibilder.no)