Båtfesterettar

Båtfesterettar

Bruvik, Gunnar Yrjan98GVed sjøen i hovudbrukets utmark.
Nytte hovudbruket sin veg til sjøen.
Myrdal, Torill 85GPå et nærmere avtalt sted på selgerens grunn. Båtplass, badeplass og veirett til sjøen.
Carlson, Elin42Gplassering av båt etter påvising av grunneier Grupo.
Faugstad, AstridVRett til båtfeste på nærmare avtalt stad. Sjå stadfesting frå Ragnhild Langhelle.
Husøy, Njål125Ingen tinglyst på 41/1, men avtale med Jarle Vik om rett til å leige plass/flytebrygge.
Mjåvatn, Olav84GBåtfeste, badeplass og vegrett til sjøen. Tidlegare eigar ToneWold har sagt seg villig til å signere stadfesting. Ho hadde båt liggjande ute heile tida frå Jarle overtok og fram til hytta vart seld til Mjåvatn.
Gausdal85VRett til gangsti til sjøen hvor parselleieren skal få sette opp båtnøst + båtfeste.
Dankertsen, Frank34GKjenner ikkje ordlyd
Dale, Torbjørn83VBåtfeste ved sjøen på bruket
Lende, E&I67Vbåtopptrekk
Jensen????104 (95??)Vbåtfeste/båtoppdrag
Holmen/Kanestrøm120GHar båtfesterett på fellesdokument med Carlson og Sangholt/Jetmundsen, men har fått tilvist ein «ubrukeleg» plass av Jarle Vik. Har fått lov til å nytte ein betre plass ved å betale leige.
Johnny Chuen Wah Chan / Rita Andreassen102G? Usikker på om retten forsvann i eigarskiftet.
Angeltvedt110GBåtfesterett på høveleg stad ved sjøen. Foto av båtbruk på 80-talet.
Hvidsten87
VBåtfesterett. Emil Hvidsten har signert stadfesting om kvar båtplassen var plassert på Verpen.
Jørn og Torill100VHar båtfesterett i fellesdokument med Carlson og Kanestrøm/Holmen. «Kjøparen får rett til å nytte seljarane innoverande gangveg frå hovudvegen til sjøen».
Trond Åkernes122VRett til å leige båtplass.
Bjørn Flatås113GKjøparen har rett til båfeste på hovedbruket sin grunn.
Daniel G. Sørensen106VRett til båtfeste ved sjøen
(25/5-21 snakka eg med Jan Ivar Hasti, som var førstegongskjøpar av denne tomta. Han stadfestar at han vart tilvist båtfeste på Verpen. Han er også villig til å signere ei skriftleg stadfesting på dette. Torbjørn Rørvik)
Roy Middelton76VRett til båtfeste på 41/1
G= Grupo/Inste Kallandsvika
V= Verpen

41/63 Frotveit